மகா சிவராத்திரி தினத்தில் நடந்த அற்புத விஷேசங்கள் என்ன தெரியுமா?

மகா சிவராத்திரி மிகவும் மகத்தானது. மகா சிவராத்திரி தினத்தில் நடந்த அற்புத செயல்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.