இந்திய குடியரசு தினம்

republic day

ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் ஆண்டுதோறும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுவதற்கான காரணம் நம் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து 200  வருட போராட்டத்திற்கு பிறகு, பல உயிர் தியாகங்களை செய்து நம் முன்னோர்கள் 1947-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்  15-ஆம் நாள் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வாங்கினர். அதன் நினைவாக சுதந்திர தினம் கொண்டப்படுகிறது. ஆனால் ஜனவரி 26-ஆம் நாள் ஆண்டு தோறும் குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கான காரணம் நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை, அந்த காரணத்தை இன்று தெரிந்து கொள்வோம். … Read more