ஸ்டார்பக்ஸ் தொழில் வெற்றி பயணம் – Starbucks Success Story in Tamil

ஸ்டார்பக்ஸ் என்பது உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள அமெரிக்க காபி நிறுவனம் ஆகும். இது உலகின் மிகப்பெரிய காபி சங்கிலி நிறுவனம் ஆகும். 1971 ஆம் ஆண்டு ஜெர்ரி பால்ட்வின், ஜெவ் சீகல் மற்றும் கோர்டன் போக்கர் ஆகியோர் இந்த நிறுவனத்தை நிறுவினர். 1980களின் முற்பகுதியில், அவர்கள் நிறுவனத்தை ஹோவர்ட் ஷுல்ட்ஸுக்கு(Howard Schultz) விற்றனர், அவர் காபி பீன் கடையை காபி கடையாக மாற்ற முடிவு செய்தார். இந்த நிறுவனம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 4.20 பில்லியன் அமெரிக்க … Read more