நிகோலா டெஸ்லா வாழ்க்கை வெற்றி கதை – Nikola Tesla Success Story in Tamil

நிகோலா டெஸ்லா, பொறியியலாளர் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர், இவர் ஆல்டர்நேட்டிங்-கரன்ட் (ஏசி) மின்சார அமைப்பை alternating-current (AC) electric systemவடிவமைப்பதில் பெயர் பெற்றவர். இன்று உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் மின் அமைப்புக்கு இவர் தான் காரணம். அவர் “டெஸ்லா சுருள்” ஒன்றையும் உருவாக்கினார், இது இன்னும்ரேடியோ தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவர் பிரபலமானவராகவும் மரியாதைக்குரியவராகவும் இறந்த பின்னும் இருக்கிறார். அவரது வெற்றிக் கதை தொடர்ந்து படிக்கவும். ஆரம்ப கால வாழ்க்கை : நிகோலா டெஸ்லா 1856 ஆம் ஆண்டு குரோஷியாவில் … Read more